Zemné skrutky - obch. podmienky

Zemné skrutky - obch. podmienky

Obchodné podmienky pre internetový predaj

1. Dodacie lehoty
Dodávateľ sa zaväzuje odoslať odberateľovi objednaný tovar v čo najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa obyčajne do 6 pracovných dní. V prípade, že dodávateľ nieje schopný plniť objednávku odberateľa je povinný o tejto skutočnosti informovať odberateľa a zároveň odberateľovi oznámiť predpokládaný termín plnenia objednávky.

2. Doprava
Náklady na zaslanie (tj. dopravné a balné) hradí odberateľ v čiastke maximálně 20.- Euro za celú objednávku, pri vätšom množstve individuálna dohoda. Obvykle využívame vlastnú dopravu alebo prepravnú firmu.

3. Platobné podmienky
Obvyklé platobné podmienky pri dodávkach štandartného sortimentu dodávateľa sú platba v hotovosti při dodávke, dobierkou alebo platba predom - prevodným príkazom.

4. Záruky
Záruka na celý sortiment je 24 mesiacov.

5. Reklamačný poriadok
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o prípadných zistených vadách do 3 dní informovať predávajúceho.
Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-mailem) v dobe do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, tj. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla dodávateľa - predávajúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého závady sú reklamované.

Predávajúci nepreberá odpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd zpôsobených vonkajšímy udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohoto pôvodu se nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Predávajúci se zaväzuje informovať zákazníka nejneskôr do troch dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení reklamácie.

6. Reklamačný poriadok pre prepravnú službu:
 • Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí zásielku prehliadnuť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky znatelných poškodeniach  reklamovat zásielku u dodávateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej ztrate obsahu zásielky musí byť hneď spísaný zápis o škode. Pracovník prepravnej služby je povinný taký zápis spísať.
 • Príjemca je povinný umožniť prepravnej službe, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.
 • Príjemca po spísaní reklamačného protokolu s prepravnou službou, kontaktuje bez odkladu písomne predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúcí uviesť zistené závady, tj. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených vadách uplatňuje kupujúcí v mieste sídla dodávateľa - predávajúceho.
 • K reklamacii je nutné ve všetkých prípadoch predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam častí výrobku, kópiu faktúry.
 • Po obdržaní vyše uvedených náležitostí, predávajúcí zaháji reklamačné konanie u prepravnej služby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúcí ďalej informuje kupujúceho najneskôr do 3. dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od zasielateľa.
 • Nenechajte sa dopravcom presvedčovať, že zásielka nieje dobre zaistená. Aby k vám tovar prišiel v poriadku, balíme ho veľmi dôkladne..
V prípade problému s dopravnou službou, píšte na adresu info@apleg-zemnivruty.cz. Do predmetu uveďte "Sťažnosť na prepravu", popíšte problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásielky a číslo faktúry poprípade číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup. Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie u nás.

7. Záruka vrátenia peňazí

Aby pre Vás bolo nakupovanie u nás naozaj bezrizikové, dodržujeme zásadu   "Záruky vrátenia peňazí". Je nám jasné, že nemáte možnost si  tovar nami ponúkaný dopredu prezrieť. Môžete se zmýliť a môžete tak obdržet tovar, který skutočne naprosto nevyužijete.

Ak teda zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť  a   budú Vám okamžite vrátené peniaze, bankovním převodem nebo složenkou.

8. Podmienkou vrátenia peňazí je:
 • Tovar musí byť absolútne neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja
 • Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od obdržania tovaru
 • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia dokladu o zaplatení
 • Sú vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné.
 • Tovar zaslaný naspäť dobierkou nebude prijatý.
 • Tovar pošlite na adresu dodávateľa uvedenú na fakture - kúpnej zmluve.
9. Dôležité upozornenie

Táto služba sa vzťahuje len na území Slovenskej republiky.

Informujte nás prosím i v prípadoch, že obdržíte poškodenú zásielku. Bohužiaľ nemôžeme za bezchybné doručenie prepravnou službou ručiť , ale aj týmito reklamáciami se zaoberáme.
print


TOPlist